Vota:Tutti i voti ricevuti dal film:
**Mr.DooM** - 8
Rodan - 9
SteveAndrews - 9