Vota:Tutti i voti ricevuti dal film:
SteveAndrews - 6
**Mr.DooM** - 7
Max - 8