Vota:Tutti i voti ricevuti dal film:
Max - 9
micheles - 9
**Mr.DooM** - 10
shinmattiathekaiju - 8
SteveAndrews - 8